KTO SME

Spoločnosť DESYRE vykonáva činnosti v oblasti dodávania a údržby zariadení na detekciu jadrových a rádioaktívnych materiálov. V spolupráci s Ministerstvom energetiky Spojených štátov amerických pôsobíme ako implementačná agentúra pre program NSDD (Nuclear Smuggling Detection and Deterrence). Tento program je zameraný na zlepšenie schopnosti detekcie nedovolených prepráv jadrových a rádioaktívnych materiálov pomocou špeciálneho detekčného zariadenia. V rámci tejto aktivity vykonávame:

 • Podporu výskumu, vývoja, výroby a logistiky špeciálnych detekčných zariadení
 • Zabezpečenie logistiky pre školenia a semináre
 • Servis detekčných zariadení
 • Zabezpečenie výmeny hardvérových prvkov a aktualizácie softvéru
 • Ďalšie činnosti potrebné na implementáciu programu NSDD

CIEĽOVÍ UŽÍVATELIA

 • Policajné orgány
 • Colné orgány
 • Ochrana hraníc
 • Civilná ochrana
 • Orgány jadrového dohľadu
 • Iné

IMPLEMENTÁCIA

Už v 40 krajinách sveta

 • Afghanistan
 • Albania
 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Bosnia and Herzegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czech Republic
 • Djibouti
 • Estonia
 • Ghana
 • Greece
 • Georgia
 • Israel
 • Iraq
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kosovo
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lithuania
 • Hungary
 • Macedonia
 • Mexico
 • Moldova
 • Montenegro
 • Niger
 • Germany
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Tajikistan
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Ukraine
 • USA
 • Uzbekistan

SERVIS

 • Slovensko
 • Maďarsko

ISO CERTIFIKÁT

Cert_DESYRE_QMS_AJ-e1613651513718

Spoľahlivý partner 2016